STARCALL - Brukervilkår for teletjenester

1           Tjenestene

Gjennom markedsføringskanalene som StarCall AS bruker, kontakt med personer med formål å ha en erotisk samtale, heretter kalt Tjenestene. Nettsted og telefoniløsning eies og utvikles av StarCall AS.

2           Aldersgrense

For å kunne bruke disse Tjenestene må du ha fylt 18 år.

3            Forpliktelser

Bruker av Tjenestene må overholde norsk lovgivning, og vi fremhever spesielt forbudene mot diskriminering og erotiske skildringer av overgrep eller sex med barn og dyr.

Det er ikke tillatt for bruker av Tjenestene å bedrive kjøp eller salg av noen art.

Bruker av Tjenestene har bare rett til å bruke Tjenestene i samsvar med disse Brukervilkår og våre operatører forbeholder seg retten til automatisk å frakoble brukere som ikke overholder disse.

4           Pris og betalingsbetingelser

Når du ringer våre premium nummer (820/829), koster samtalen 26 kroner per minutt fra du får svar. Hvis du ringer fra mobiltelefon, kan din mobil operatør benytte egne satser. Denne tjenesten har 18 års aldersgrense. Du vil motta regningen direkte fra din telefonoperatør.

5           Tvisteløsning

Disse Brukervilkårene, Tjenestene og tvister knyttet til disse Brukervilkårene eller til Tjenestene skal være underlagt og tolkes i henhold til norsk rett. Tvister som springer ut av disse Brukervilkårene eller Tjenestene skal avgjøres av norske alminnelige domstoler.

6           Om oss

Tjenestene leveres av StarCall AS, organisasjonsnummer 998 905 213, adresse: Postboks 215, 1300 Sandvika.

For kundestøtte, ta kontakt med oss ved å sende e-post til support@starcall.no eller ring tlf. 854 04 407 hverdager mellom kl 09 og 15.

7           Markedsføring

Dersom bruker benytter seg av Tjenestene ved tre enkeltstående tilfeller innenfor en 30 dagers periode, samtykker bruker automatisk til å motta reklame, nyhetsbrev og informasjon om lignende tjenester per sms, e-post og i ordinær post. Det samme gjelder dersom bruker har abonnert på en av Tjenestene i en 30 dagers periode. For det tilfellet en bruker ikke benytter seg av Tjenestene i en sammenhengende periode på 60 dager så vil slik markedsføring opphøre. Dersom bruker ikke ønsker å motta reklame, nyhetsbrev og informasjon om lignende tjenester kan man kontakte kundestøtte ved å sende e-post til support@starcall.no eller på telefon 854 04 407.

8           Brukervilkårene kan endres

StarCall AS forbeholder seg retten til å foreta endringer i Brukervilkårene. Nye oppdateringer vil bli varslet på nettsiden til StarCall.

9           Nettstedets innhold kan endres

StarCall AS forbeholder seg retten til å endre eller fjerne tilbud og funksjoner uten forutgående varsling.

STARCALL – PRSMS  BRUKERVILKÅR

1           Tjenestene

Gjennom markedsføringskanalene som StarCall AS bruker, tilbys premium mobil-tjenester, heretter kalt Tjenestene.

2           Aldersgrense

For å kunne bruke disse Tjenestene må du ha fylt 18 år.

3            Forpliktelser

Bruker av Tjenestene må overholde norsk lovgivning, og vi fremhever spesielt forbudene mot diskriminering og erotiske skildringer av overgrep eller sex med barn og dyr.

Det er ikke tillatt for bruker av Tjenestene å bedrive kjøp eller salg av noen art.

Bruker av Tjenestene har bare rett til å bruke Tjenestene i samsvar med disse Brukervilkår og våre operatører forbeholder seg retten til automatisk å frakoble brukere som ikke overholder disse.

4           BESTILLINGSBETINGELSER

Prisene varierer etter hvilken Tjeneste eller hvilke Tjenester  som blir bestilt.

PRSMS

Kunden kan bestille forskjellige premium mobil-Tjenester fra en én-gangs-tjeneste til abonnement ved å sende et nøkkelord til et av våre kortnumre 2135, 2234, 2344, 2499 og 2435.

1.         Én-gangs-Tjeneste: Kunden kan bestille Tjenesten bare én gang. For andre kjøp må man sende tilhørende nøkkelord til et av våre kortnumre igjen. Prisene er alltid oppgitt i annonsen for Tjenesten.

2.         Abonnements-Tjeneste:  Den er basert på bestilling ved å sende tilhørende nøkkelord til et av våre kortnumre. En gratis info-sms blir da sendt til kunden med navn på Tjenesten, pris, leveringshyppighet, kundestøtte og hvordan man kan stoppe Tjenesten. En sms blir også sendt med bekreftelse av bestillingen og om hvordan man skal bekrefte abonnementet av vårt premium innhold. Basert på denne informasjonen blir abonnementet på Tjenesten levert.

All informasjon om vår prsms-Tjeneste, pris etc., blir også skrevet i hver annonse for Tjenesten.  Alle våre prsms-Tjenester er i samsvar med de norske mobil-cpa-retningslinjer.

Kunden kan bestille et utvalg av premium mobil-Tjenester.  Intet abonnement:

1.         24 timers tilgang til mobil-video-portaler.

2.         Én-gangs titting på eller nedlasting av video fra mobil-video-portaler.

Slike Tjenester kan bli bestilt fra våre kortnumre 2135 og 2435. All informasjon om Tjenesten inkluderende pris og kundestøtte blir oppgitt på regnings-siden på hver tjeneste. Alle våre wap-Tjenester er i samsvar med de norske mobil-cpa-retningslinjer.

5           Tvisteløsning

Disse Brukervilkårene, Tjenestene og tvister knyttet til disse Brukervilkårene eller til Tjenestene skal være underlagt og tolkes i henhold til norsk rett. Tvister som springer ut av disse Brukervilkårene eller Tjenestene skal avgjøres av norske alminnelige domstoler.

6           Om oss

Tjenestene leveres av StarCall AS, organisasjonsnummer 998 905 213, adresse: Postboks 215, 1300 Sandvika.

For kundestøtte, ta kontakt med oss ved å sende e-post til support@starcall.no eller ring tlf. 854 04 407 hverdager mellom kl 09 og 15.

7           Markedsføring

Dersom bruker benytter seg av Tjenestene ved tre enkeltstående tilfeller innenfor en 30 dagers periode, samtykker bruker automatisk til å motta reklame, nyhetsbrev og informasjon om lignende tjenester per sms, e-post og i ordinær post. Det samme gjelder dersom bruker har abonnert på en av Tjenestene i en 30 dagers periode. For det tilfellet en bruker ikke benytter seg av Tjenestene i en sammenhengende periode på 60 dager så vil slik markedsføring opphøre. Dersom bruker ikke ønsker å motta reklame, nyhetsbrev og informasjon om lignende tjenester kan man kontakte kundestøtte ved å sende e-post til support@starcall.no eller på telefon 854 04 407.

8           Brukervilkårene kan endres

StarCall AS forbeholder seg retten til å foreta endringer i Brukervilkårene. Nye oppdateringer vil bli varslet på nettsiden til StarCall.

9           Nettstedets innhold kan endres

StarCall AS forbeholder seg retten til å endre eller fjerne tilbud og funksjoner uten forutgående varsling.